Het programma

Wat is legal drafting?

Legal drafting, oftewel het opstellen van juridische teksten, is het zorgvuldige gebruik van taal in (juridische) documenten en stukken waarin rechten en verplichtingen worden beschreven. Denk daarbij aan wetten, overheidsvoorschriften, algemene voorwaarden, overeenkomsten, aktes, enzovoort.

Wat zijn de doelstellingen van de MLD lessen?

Het doel is om een in het Nederlands opgestelde tekst op een juiste, duidelijke en in het Engels gangbare wijze weer te geven zonder daarbij uit het oog te verliezen dat het in de tekst om de toepassing gaat van Nederlands recht.

Het MLD programma behandelt de theorie maar de modules zijn dusdanig praktisch ingericht en ontworpen dat de schrijfvaardigheden in het Engels direct worden verbeterd. Elke module bestaat uit een reeks van uitleggingen, besprekingen en oefeningen. De oefeningen bestaan uit (juridische) schrijfoefeningen, het corrigeren van fouten, vertalingen, meerkeuzevragen en invuloefeningen.
Een ander doel van het MLD programma is het verbeteren van goede schrijfvaardigheden, met name door het versterken van een goed besef van de hedendaagse schrijfstijl in het Engels, oog voor details, alertheid op onduidelijkheden en het zelfvertrouwen om het niet te laten bij knippen en plakken.

Het Mastering Legal Drafting programma is bedoeld als een vervolg op het Mastering Legal English programma.
In dit programma wordt niet ingegaan op de Nederlandse juridische aspecten van het opstellen van juridische teksten. Het is ook geen cursus over Engels recht of over het opstellen van stukken volgens het common-law systeem.

Voor wie is het MLD programma geschikt?

Dit programma is geschikt voor Nederlandse juridische professionals die al op een hoog niveau in het Engels werken maar die hun vaardigheden verder willen perfectioneren. Idealiter beschikken de deelnemers al over ervaring in het schrijven van Engelse teksten.
Cursussen kunnen worden georganiseerd voor hen die juridische teksten schrijven op verschillende niveaus.

Wie heeft het MLD programma ontwikkeld?

Het MLD programma is ontwikkeld door Greg Korbee, een Nederlands-Canadese lawyer-linguist (voorheen werkzaam als advocaat) die met Nederlandse juridische professionals heeft gewerkt en gedurende 18 jaar in Nederland les heeft gegeven in juridisch Engels. Onder zijn cliënten bevinden zich veel van de grootste advocatenkantoren in Nederland, juridische afdelingen bij bedrijven en overheid alsmede instellingen die zich bezig houden met het lesgeven in juridisch Engels.

Waaruit bestaat het MLD programma?

Het MLD programma is opgebouwd uit de volgende acht thema’s.

  1. In de modules “General” wordt kennis gemaakt met het fenomeen legal drafting en met de basisterminologie.
  2. In twee modules “Practical” kijken we naar het vertalen in de praktijk en wordt persoonlijke feedback gegeven over specifieke clausules.
  3. In vijf modules “Obligations” wordt ingegaan op verschillende aspecten van het helder en op gangbare wijze verwoorden van Nederlandse wettelijke verplichtingen in het Engels.
  4. In vier modules “Entitlements” wordt het duidelijk en op gangbare wijze verwoorden van Nederlandse wettelijke rechten (entitlements) behandeld in teksten die in het Engels worden opgesteld.
  5. In zeven modules “Conditions” wordt het formuleren van Nederlandse wettelijke voorwaarden in het Engels grondig behandeld.
  6. Zeven modules “Time Expressions” gaan in op de moeilijkheden die zich voordoen bij het helder en op gangbare wijze in het Engels uitdrukken van Nederlandse tijdsbegrippen.
  7. In de module “Signposts” gaat het onder meer over die woorden, termen en verwijzingen waarmee een tekst gepreciseerd wordt maar die desondanks juist ook vaak tot onduidelijkheid kunnen leiden.
  8. Multiplicity” bestaat uit drie modules waarin aantal, voegwoorden en woordenreeksen aan de orde komen.

Wat is de MLD benadering?

Begeleiding en feedback van juristen voor juristen

Het schrijven van juridische teksten is een vaardigheid die voornamelijk “on the job” wordt bijgebracht door mentors en meer ervaren medewerkers binnen de organisatie. In Nederland worden juridische documenten door een groot aantal Nederlandse juridische professionals opgesteld of vertaald zonder dat zij daarbij de nodige feedback van Engelssprekende juristen krijgen. Het MLD programma wil in deze leemte voorzien door middel van “lawyer-to-lawyer” feedback op voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Aansluiting vinden bij de Engelse legal drafting gemeenschap

Een van de doelstellingen van het MLD programma is om de deelnemers kennis te laten maken met de Engelse drafting wereld, waaronder de experts, de handboeken, de (rechts)zaken waarbij het geschil om drafting kwesties ging, de stelregels, de controverses, enzovoorts.

Het verzekeren van kwaliteit

De focus van het MLD programma is gericht op kwaliteit. De maatstaf is gelijk aan die voor vertalingen: Hoe zou dit document er uit zien als de schrijver ervan goede juridische teksten in het Engels zou kunnen schrijven?

Het juiste evenwicht

Een groot aantal door Nederlandse juridische beroepsbeoefenaars in het Engels geschreven documenten schieten nog wel eens tekort voor wat betreft taalgebruik en duidelijkheid. Het doel is om deze zwakke plekken aan te pakken en te verbeteren zodat documenten zowel hun beoogde doel volgens Nederlands recht bereiken en tegelijkertijd in correct, helder en gangbaar Engels worden opgesteld.
Omdat het opstellen van juridische teksten een formele en belangrijke manier van schrijven is, is men met name nogal huiverig om af te wijken van de originele Nederlandse tekst. De tekst is dan “te Nederlands”. Daartegenover staat dat het knippen en plakken soms leidt tot Nederlandse juridische documenten die over de gehele linie “te Engels” zijn. Het blijft van belang om telkens weer de juiste balans te vinden tussen Nederlands recht en de Engelse taal.
Daarnaast moet er eveneens evenwicht zijn tussen gedetailleerd, precies taalgebruik en een simpelere, meer hedendaagse stijl.

Oog krijgen voor de praktische details

Het klopt dat Nederlandse juristen een bepaalde mate van besef van de beginselen, de theorie en de relevante rechtszaken dienen te hebben. Het echte probleem zit hem echter in de praktische aspecten en met name in de gangbare formulering die gebruikt moet worden om het gewenste effect te bereiken en Nederlandse woorden en zinsdelen in het Engels te vertalen. Met het MLD programma wordt in deze leemte voorzien. We kijken nauwkeurig naar wat de Nederlandse tekst daadwerkelijk bedoelt te zeggen en hoe dit vervolgens exact in het Engels uitgedrukt zou moeten worden.