Over ons

greg De eigenaar en beheerder van het Mastering Legal Drafting is Greg Korbee die het programma ook ontwikkeld heeft.Hij is een Nederlands-Canadese jurist, lawyer-linguist en juridisch docent die succesvolle en goed aangeschreven cursussen verzorgt voor het opstellen en schrijven van Engelstalige juridische teksten. Tevens helpt hij Nederlandse advocaten, notarissen en belastingadviseurs bij het opstellen van Engelstalige overeenkomsten, aktes en andere documenten alsmede met het redigeren van Engelse juridische teksten. Hij heeft 24 jaar ervaring in het trainen en ondersteunen van Nederlandse juridische beroepsbeoefenaars.